Golv till Tak #8-2015

Det här numret innehåller en del funderingar kring inomhusmiljö, bland annat om intresset för frågan har rätt fokus. Aktuella utredningar och myndighetsuppdrag som handlar om inomhusmiljö får vi också en redogörelse för. Samt för nyheter från GVK och Golvbranschen, GBR – en ny utgåva av branschreglerna Säkra Våtrum samt en ny app med namnet GBRs Golvkontroll.

Inomhusmiljön engagerar. En rad politiska initiativ kommer sannolikt snart att leda till konkreta förslag. Boverkets utredning om loggböcker för vad våra byggnader egentligen innehåller ska vara klar 15 december. Och Kemikalieinspektionens uppdrag om farliga ämnen i byggprodukter hade deadline 1 december.

Men har engagemanget rätt fokus? Den frågan ställer Bonas miljöchef Arne Wallin i en intervju i tidningen.

Fast fler aspekter än kemi och emissioner finns på inomhusmiljö – ljud, ljus, estetisk balans med mera. För helheten har Vasakronans regionkontor i Göteborg fått pris. Det berättar vi också om.

INNEHÅLL Golv till Tak #8-2015

  • Svagt intresse för inomhusmiljö?
  • Stiligt kubbgolv fick pris ...
  • "Våtrumsvägg var ett enkelt val"
  • Nya regler från årsskiftet
  • Verktyg som underlättar vardagen
  • ROT? Vad händer?
  • Och därmed BASTA!
  • Att vara arkitektens bäste vän är både lönsamt och praktiskt
  • Snabb gjutning i Sandviken

Hela årgång 2015

Golv till Tak #8-2015

Läs

Golv till Tak #7-2015

Läs

Golv till Tak #6-2015

Läs

Golv till Tak #5-2015

Läs

Golv till Tak #4-2015

Läs

Golv till Tak #3-2015

Läs

Golv till Tak #2-2015

Läs

Golv till Tak #1-2015

Läs