Golv till Tak #1 -2021

Den här tidningen har tema Betong och fukt och presenterar kunskapsläge och pågående forskning samt ger exempel på produktutveckling och lösningar för att hantera problemet med långsamt torkande betong.

Betongen har varit en stor diskussionsfråga de senaste åren, och fortsätter att vara det. Betongen har förändrats mycket, med nya tillsatsmaterial och tillsatsmedel för att påverka egenskaperna, men också för att förbättra klimatprofilen. Med resultat att betongen blivit mycket tätare.

Att dagens täta betong inte torkar ut som tidigare har naturligtvis skapat problem. Det har funnits ett stort behov av mer kunskap och nya lösningar.

Nu ökar kunskapen genom pågående forskning, även om mycket återstår att undersöka. Produktutveckling bidrar samtidigt till att det blir något lättare att hantera den nya byggvardagen. I en rad artiklar vill vi i den här tidningen ge en bild av vad som händer och vad det innebär för golvbranschen.

INNEHÅLL Golv till Tak #1 -2021

 • Snart vet vi mer, men inte allt vi behöver veta
 • Betongproblemen hanteras hjälpligt med tätare samarbete
 • Golvbranschens Tekniska kommitté: Fem millimeter på all tät betong
 • Översyn av limrekommendationerna klar
 • På väg in i RBK-systemet – fast lite försenat
 • Mycket händer när det gäller lösläggning
 • Stor optimism vid start av ny golvkoncern
 • Fläktrum!
 • Kakel och klinker: Trender – byggkeramik
 • Aquarelle: Ny badrumskollektion
 • Nya mallar för VT-godkända produkter

Hela årgång 2021

Golv till Tak #8 - 2021

Läs

Golv till Tak #7 - 2021

Läs

Golv till Tak #6 - 2021

Läs

Golv till Tak #5-2021

Läs

Golv till Tak #4 - 2021

Läs

Golv till Tak #3 -2021

Läs

Golv till Tak #2-2021

Läs

Golv till Tak #1 -2021

Läs