Golv till Tak #8 - 2021

Den här tidningen innehåller till stor del GVK-relaterat material och här finns som vanligt mycket att berätta om. GVK står starkt, utvecklas vidare och växer tydligt sett till antalet GVK-auktoriserade företag. I övrigt behandlar vi en stor variation av frågor som är aktuella för branschen – stigande dieselpriser, brottslighet hos underentreprenörer ...

De nya branschreglerna, Säkra Våtrum 2021, har snart gällt i ett år nu och vi får en del synpunkter på dem, på GVKs verksamhet i stort och på våtrumsarbeten i allmänhet.

Bland annat kan vi konstatera att köken numera är det största riskområdet för vattenskador i bostäder. Men även att vattensanslutna apparater sprider sig till alltfler rumstyper och ökar risken även där.

Många simhallar är i behov av renovering och vi får kloka synpunkter på vad som särskilt är att tänka på vid sådana projekt. Och så kan vi visa upp trendig keramik, det har ju nyligen varit keramikmässa i italienska Bologna. Mycket annat finns också att läsa om, som vikten av yrkesstolthet, fortsättningen på cementkrisen, tillströmningen till branschskolan och så vidare.

INNEHÅLL Golv till Tak #8 - 2021

 • David Jost, Bostadsrättscentrum, SBC: Bostadsrättsföreningar bör ställa krav på GVK-auktorisation
 • Staffan Moberg, Svensk Försäkring: Alltfler nya vattenanslutna apparater
 • GVKs kvalitetssystem: Kvalitetsarbetet måste ständigt pågå
 • Nytt branschgemensamt dokument: Tätskikt mot VVS-produkter
 • Ett par röster om de nya branschreglerna: Efter nästan ett år
 • Antal GVK-auktoriserade: GVK fortsätter växa
 • Att renovera en simhall
 • Cersaie: Mycket keramik men färre besökare
 • Ett badrum med kontraster
 • 2020 års vattenskadeundersökning
 • Fråga GVK
 • Yrkesstolthet och kvalitet: Yrkesstolthet – vad ska det vara bra för?
 • Kemisk hållbarhet och inomhusmiljö
 • Fullt på branschskolan
 • Cementkrisen över? Nej, den är bara uppskjuten
 • Årets informationsseminarium: BASTA-dagen på nätet igen
 • Mätning av ånggenomgångsmotstånd är viktigt och svårt
 • Skenande bensin- och dieselpriser
 • Golventreprenad Gruppen: Nu är de 14!
 • Stockholm Design District: Golvmetropolen
 • Yrkes-SM: Sveriges bästa unga golvläggare sökes
 • Man har ansvar för underentreprenörers brottslighet och fusk
 • Invigning av Forbos golvläggarakademi

Hela årgång 2021

Golv till Tak #8 - 2021

Läs

Golv till Tak #7 - 2021

Läs

Golv till Tak #6 - 2021

Läs

Golv till Tak #5-2021

Läs

Golv till Tak #4 - 2021

Läs

Golv till Tak #3 -2021

Läs

Golv till Tak #2-2021

Läs

Golv till Tak #1 -2021

Läs