Golv till Tak #7 - 2021

I det här numret handlar det mesta om hållbarhet på ett eller annat sätt – Golvbranschens arbete för hållbarhet, branschföretagens arbete för hållbarhet, hållbarhetsaspekter på golvvård och -underhåll med mera.

Oavsett i vilken ände vi börjar när vi ska titta på en intressant utveckling eller händelse så slutar det med att vi diskuterar den ur hållbarhetssynvinkel. Hållbarhetsaspekten har verkligen genomsyrat allt, precis som det ska vara. Och så även innehållet i denna tidning.

Här kan du läsa om hur auktorisationssystemet Auktoriserat Golvföretag bidrar till hållbarhet ur miljö- och klimatsynvinkel såväl som ur social synvinkel. Vidare om hur mycket kraft även en organisation som Golvbranschen, GBR, ägnar åt hållbarhets- och klimatarbete. Och hur fokuserade golvleverantörerna är på hållbarhet i sin produktutveckling.

Vissa inte så vanliga hållbarhetsaspekter finns också att läsa om. Som städning – kem eller inte? Som bra entréer – så att golven lever längre. Och mycket mera.

INNEHÅLL Golv till Tak #7 - 2021

 • Auktoriserat Golvföretag: Då vet man att företaget är schysst
 • Väsentlig del av Golvbranschens verksamhet: Ett omfattande tekniskt arbete
 • Inom Golvbranschen pågår ett intensivt hållbarhetsarbete
 • Produktutveckling av plast-, gummi- och textilgolv: Fullt fokus på hållbarhet
 • Golvavjämning som ytskikt
 • Gör vattnet golven rena?
 • Spännande fynd i Lund: Hållbara golv från medeltiden
 • Att göra en lyckad entré
 • Okänd produkt: Linoleum på burk
 • Efter Gävle-regnen: Stort behov av nya golv
 • Äntligen!
 • Förtydligande från GVK: Dörröppning i våtutrymmen
 • Navet Analytics konjunkturrapport: Stark uppgång med betydande risker

Hela årgång 2021

Golv till Tak #8 - 2021

Läs

Golv till Tak #7 - 2021

Läs

Golv till Tak #6 - 2021

Läs

Golv till Tak #5-2021

Läs

Golv till Tak #4 - 2021

Läs

Golv till Tak #3 -2021

Läs

Golv till Tak #2-2021

Läs

Golv till Tak #1 -2021

Läs