Golv till Tak #5-2021

Temat för det här numret av Golv till Tak är Akustik och därmed är naturligtvis en stor del av innehållet akustikrelaterat. Men mycket annan läsning finns också, om PVC-Forums färdplan, om problem med brutna leveranskedjor och höjda priser, om nyheterna i nya AMA Hus med mera, med mera ...

Vi presenterar naturligtvis årets sammanställning av akustikgolv och akustikunderlägg, med värden på stegljudsdämpning. I år har den, på önskemål från våra läsare, kompletterats med en motsvarande lista även över textilgolv.

Höga och stora hus byggs i ökande omfattning i trä och det är en utveckling vi har skäl att tro kommer att fortsätta. Eftersom trähus inte fungerar som betonghus ur akustisk synvinkel, finns det anledning att titta närmare på vilka skillnaderna är och vad de kan betyda för akustiska lösningar och mätmetoder framåt. För detta har vi tagit hjälp av Jörgen Olsson som forskar just om akustik i trähus.

INNEHÅLL Golv till Tak #5-2021

  • Stort utbud av akustikgolv!
  • Vad betyder siffrorna?
  • Annorlunda akustikproblem i trähus
  • Framtiden för PVC
  • Nu är det AMA Hus 21 som gäller
  • Hur ska svikt bedömas?
  • Keramikteknik – nu som onlinekurs

Hela årgång 2021

Golv till Tak #8 - 2021

Läs

Golv till Tak #7 - 2021

Läs

Golv till Tak #6 - 2021

Läs

Golv till Tak #5-2021

Läs

Golv till Tak #4 - 2021

Läs

Golv till Tak #3 -2021

Läs

Golv till Tak #2-2021

Läs

Golv till Tak #1 -2021

Läs