Golv till Tak #3 -2021

Det här numret har hållbarhet som tema och domineras då helt naturligt av arbetet för minskade koldioxidutsläpp.

Hållbarhetsarbetet går framåt, på många plan. Golvbranschen tar fram en beräkningsmodell med vars hjälp man ska kunna presentera ett tillförlitligt koldioxidvärde för varje golvinstallation. Projekten för att öka möjligheterna till återanvändning och återvinning blir alltfler. Alltfler arbetsbilar blir fossilfria. Att beställarna, och beställarnas beställare, ställer alltmer långtgående klimat- och miljökrav driver också på utvecklingen.

Samtidigt märks i många sammanhang, inte minst när det kommer till det större samhällsperspektivet, en frustration över att det går för långsamt. Det är så mycket som behöver göras. Och så stor del av det som behöver göras återstår.

I den här tidningen försöker vi spegla de aspekter på denna stora fråga som är mest aktuella och relevanta för golvbranschen.

INNEHÅLL Golv till Tak #3 -2021

  • Nu startar kartläggningen av branschens utsläpp
  • Cirkulär ekonomi: Regeringen preciserar
  • "Måste vara på riktigt"
  • Gröna aktier, gröna lån, klimatdeklarationer ...: Kraven växer och kommer från alltfler håll
  • Allt i retur?
  • Räckviddsångest?
  • Ny riktlinjer för keramik
  • Hantverkare i knivig situation

Hela årgång 2021

Golv till Tak #8 - 2021

Läs

Golv till Tak #7 - 2021

Läs

Golv till Tak #6 - 2021

Läs

Golv till Tak #5-2021

Läs

Golv till Tak #4 - 2021

Läs

Golv till Tak #3 -2021

Läs

Golv till Tak #2-2021

Läs

Golv till Tak #1 -2021

Läs

Annonser