Sök på golvtilltak.nu


Sökresultat

 • Nya kriterier för Svanenmärkning

  Kraven för Svanenmärkning skärps vart fjärde år, så ser systemet ut. Nu är det dags att revidera kriterierna för golv. En remiss med de nya kriterierna, som ska börja gälla 2012, gick ut i slutet av mars.

 • Auktorisation leverantörer

  Förra året blev det möjligt även för leverantörer att bli auktoriserade golvföretag, en uppgradering från stödjande leverantör som visar att man är ett företag att lita på och att man verkligen satsar på hållbarhet på alla plan. Det första företaget som klarade kraven i den nya auktorisationen blev Kiilto, tätt följda av Falck Design, och ytterligare 20–30 leverantörer står på tur för att ta det steget inom en nära framtid.

 • Upphandling

  Hållbarhetskrav vid upphandling står starkt i fokus för närvarande. I byggsektorns färdplanearbete och hos Upphandlingsmyndigheten. När det gäller golvinstallationer kan Golvbranschen erbjuda en paketlösning: Auktoriserat Golvföretag.

 • Klimatfärdplan för Golvbranschen

  220 miljoner kilo koldioxid, det är vad Golvbranschens medlemsföretag släpper ut på ett år. Och därmed också vad branschen ska minska utsläppen med inom 22 år, för Golvbranschen har anslutet sig till bygg- och anläggningsektorns färdplan och därmed till Fossilfritt Sverige. Första steget i Golvbranschens färdplan är taget, nu går arbetet vidare ...

Annonser