Golv till Tak #3-2010

Golv till Tak #3-2010 har fokus på miljöfrågan och visar upp branschens goda exempel - t.ex leverantörsföretaget som vill eliminera all negativ miljöpåverkan som företaget har och tuffare krav i Svanenmärkningen. Numret behandlar också återvinning när den är som bäst.

Miljöfrågor engagerar företagen inom golvbranschen. Det finns många insatser och mycket produktutveckling att berätta om. I det här numret berättar vi om det uppdrag Interface givit sig själva - Mission Zero - vilket innebär att man till 2020 ska eliminera all negativ påverkan företaget har på miljön (sid 5).

Nu är detta inte alls en udda historia från ett företag som är speciellt genom att ligga långt före alla andra. Istället skulle vi utan svårighet kunna berätta tio lika fina historier från branschens företag. Vilket ju är något otroligt positivt.

I takt med att företagen utvecklar mer miljövänliga produkter och minskar sin klimatpåverkan ökar också kraven på vad man ska uppnå i den riktningen. Det återspeglas bland annat i skärpningar av kraven för att bli Svanenmärkt. Just nu är en sådan skärpning på gång när det gäller golv material (sid 7).

Recycling har sin självklara plats i ett nummer med tema miljö. På sidan 3 diskuterar vi hur bra det egentligen är med recycling och på sidan 10 presenterar vi en udda innovation på området: golv av återvunna bildäck.

INNEHÅLL Golv till Tak #3-2010

 • RECYCLING - RÄTT ELLER FEL? ELLER MITTEMELLAN?
 • MISSION ZERO PÅ INTERFACE
 • NYA KRITERIER FÖR SVANENMÄRKNING
 • VARFÖR ÄR LINOLEUM MILJÖGOLV NUMMER ETT?
 • GOLV AV BILDÄCK VINNER PRISER
 • FRAMTIDSTRO OCH UTSTÄLLARREKORD PÅ NORDBYGG
 • DÅLIG LJUDMILJÖ PÅ JOBBET
 • GÅR DET BRA ATT HALKSKYDDA BEFINTLIGA GOLV?
 • SÅ UTVECKLADES DESIGNGOLVEN
 • DEBATT: VARFÖR FÖLJER MAN INTE GVKS REGLER?
 • NOTERAT
 • GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN
 • BENNY

Hela årgång 2010

Golv till Tak #8-2010

Läs

Golv till Tak #7-2010

Läs

Golv till Tak #6-2010

Läs

Golv till Tak #5-2010

Läs

Golv till Tak #4-2010

Läs

Golv till Tak #3-2010

Läs

Golv till Tak #2-2010

Läs

Golv till Tak #1-2010

Läs