Golv till Tak #1-2018

Tidningens tema är fukt och nu är det betongen som står i fokus. #Metoo-rörelsen tas också upp liksom vad som visades på den nyligen avslutade Domotex-mässan.

Betongen har blivit ett problem som ständigt diskuteras. Den torkar inte som tidigare och fuktmätningarna ger dessutom alltmer osäkra resultat. Frågorna är många. Vad beror problemen på? Vad ska vi göra åt dem?

Svaren är däremot få. Men de kommer förhoppningsvis, för det pågår en hel del forskning. Vi försöker här i tidningen ge en överblick över vad som är känt, vad man gör inom organisationer och forskningsinstitutioner och framförallt vad som gäller ifråga om regler.

#Metoo är en annan aktuell fråga där vi naturligtvis måste undersöka hur det ser ut inom vår egen bransch. Ganska bra, tycks det. Det vill säga i jämförelse med många andra branscher.

Ett Domotex-reportage finns självklart också med i den här tidningen – därifrån finns alltid en hel del att berätta.

INNEHÅLL Golv till Tak #1-2018

  • Fuktig betong och försenade projekt
  • #Metoo: Hur står det till i golvbranschen?
  • Ökat designintresse i Växjö
  • Domotex 2018: Nya hallar, nya flöden, nya produkter
  • Knarr i parketten – ett större problem än väntat
  • Svårare för golvbutiker?
  • Ny dataskyddsförordning ersätter PuL

Hela årgång 2018

Golv till Tak #8-2018

Läs

Golv till Tak #7-2018

Läs

Golv till Tak #6-2018

Läs

Golv till Tak #5-2018

Läs

Golv till Tak #4-2018

Läs

Golv till Tak #3-2018

Läs

Golv till Tak #2-2018

Läs

Golv till Tak #1-2018

Läs