Golv till Tak #3-2018

Tidningen handlar till stor del om återvinning av plastgolv, om GBR Golvåtervinning som nu funnits i 20 år, om hur leverantörerna hanterar det insamlade spillet och om hur lätt, eller svårt, det är att hantera insamlingen på byggarbetsplatserna. Klimatberäkningar och klimatkompensation är andra aktuella ämnen som vi också tar upp.

Det här numret av Golv till Tak har temat Hållbarhet. Vi har därför tittat närmare på hur klimatberäkningar och klimatkompensation egentligen fungerar och även försökt granska hur seriöst det hela är – ja, det kan vara mycket seriöst, om de som jobbar med det är kompetenta och seriösa.

Och golvföretag kan ha nytta av klimatberäkningar för sitt fortsatta miljöarbete. Golvkedjan, som räknat fram klimatfotavtrycken för alla kedjeföretagen, har tankar om hur.

Ett bra bidrag till hållbarhetsarbetet är GBR Golvåtervinning – vi kan vara stolta över att branschen var tidig med ett sådant här initiativ. Vi har nu frågat samtliga anslutna leverantörer hur de avser att utveckla sin återvinning.

INNEHÅLL Golv till Tak #3-2018

 • Klimatkompensation ger rent samvete?
 • 3,1 ton koldioxid per anställd
 • GBR Golvåtervinning fyller 20 år
 • Hur satsar leverantörerna på återvinning?
 • Hur fungerar det med spillet på bygget?
 • Ett bra sätt att nå ut
 • Faktorerna som påverkar fogen
 • ICHB har startat
 • Det handlar inte om flygaskan – utan om kravprofilen?
 • 25 procent kvinnor 2030?
 • När blir det klart?

Hela årgång 2018

Golv till Tak #8-2018

Läs

Golv till Tak #7-2018

Läs

Golv till Tak #6-2018

Läs

Golv till Tak #5-2018

Läs

Golv till Tak #4-2018

Läs

Golv till Tak #3-2018

Läs

Golv till Tak #2-2018

Läs

Golv till Tak #1-2018

Läs