Golv till Tak #4-2018

Den här tidningen vill visa på möjligheter att skapa extra spännande miljöer genom en kreativ syn på golven. Samt vad man bör tänka på när man upphandlar en golventreprenad, och vad fastighetsbolagen idag tänker på när de väljer golv.

I det här numret av Golv till Tak har vi frågat ett antal fastighetsbolag hur de resonerar när det gäller nyproduktion och ombyggnad – och om det på något sätt medför några förändringar när det gäller val av golv. Locum, Svenska Bostäder, Örebrobostäder och Fabege får komma till tals i det här sammanhanget.

Och så har vi ett par mycket spännande projekt att visa upp – med mycket textilgolv. Bambora Device nya lokaler i Halmstad är ett. Här gäller det att gå stadigt på svart-vita synvillor. Men så spännande!

Det andra projektet är Hyllievångsskolan i Malmö. Även här ligger textilgolv på stora ytor, och inte bara på golven. Klart spännande, det också!

INNEHÅLL Golv till Tak #4-2018

 

  • Några förändringar – eller som vanligt?
  • Så gör man en bra golvupphandling
  • Den ska inte vara ett hinder ...
  • Specialdesignat i svart-vitt
  • Skola med stora ambitioner och mycket textilgolv
  • Ett Clas Ohlson för de stora grabbarna ...
  • Arbetsgivardeklaration på individnivå
  • AMA Hus 18 är här!
  • Tydlig inbromsning

Hela årgång 2018

Golv till Tak #8-2018

Läs

Golv till Tak #7-2018

Läs

Golv till Tak #6-2018

Läs

Golv till Tak #5-2018

Läs

Golv till Tak #4-2018

Läs

Golv till Tak #3-2018

Läs

Golv till Tak #2-2018

Läs

Golv till Tak #1-2018

Läs