Golv till Tak #5-2018

Temat är akustik. Vi får bland annat en del inspel om hur ambitionen att skapa god ljudmiljö kan komma att påverka framtidens golvkonstruktioner. Självklart behandlas i det här sammanhanget också produkter och så förstås ett projektexempel.

I första höstnumret av Golv till Tak finns mycket branschhändelser av olika slag att berätta om. Men temat är den här gången akustik och vi presenterar vår årliga översikt över akustikgolv och -underlägg på den svenska marknaden. Något som vi funnit är mycket uppskattat både inom och utom branschen.

Vi möter också akustikern Christian Simmons – en välkänd profil inom sitt område. Och vi tittar närmare på en skola där man ansträngt sig för att skapa en god ljudmiljö. Som bekant en ständigt återkommande angelägenhet just när det gäller skolor.

Under våren kom AMA Hus i ny upplaga. I den här tidningen redovisar vi också de nyheter den innehåller som gäller golv.

INNEHÅLL Golv till Tak #5-2018

  • Ännu en tyst skola
  • Rätt tid för nya ljuddämpande golvkonstruktioner
  • Akustikgolv – särlösning eller standardlösning?
  • Golv och hållbarhet i Almedalen
  • Engagemang ger möjlighet att påverka
  • Ändringar i AMA Hus
  • Nu auktoriserar sig golvleverantörer
  • Fina golv i växande lokaler

Hela årgång 2018

Golv till Tak #8-2018

Läs

Golv till Tak #7-2018

Läs

Golv till Tak #6-2018

Läs

Golv till Tak #5-2018

Läs

Golv till Tak #4-2018

Läs

Golv till Tak #3-2018

Läs

Golv till Tak #2-2018

Läs

Golv till Tak #1-2018

Läs