Golv till Tak #2-2018

Den här tidningen har tema Golvläggaren och vi tittar såväl på nuet som bakåt och framåt i tiden. Det vill säga hur en arbetsdag kan se ut idag, hur arbetssituationen på byggena har förändrats för golvläggarna över tid och hur det går med kompetensförsörjningen inför framtiden.

Hur ser golvläggarens vardag ut? Vi har försökt få följa med och se hur dagen förlöper och vilka problem som eventuellt uppstår under arbetet. Det har inte varit lätt. För beställaren måste acceptera, och om denne anar att det finns oönskade saker att berätta har vi ingen chans att få komma in. Så vårt arbetsplatsreportage i den här tidningen är visserligen en sann beskrivning men speglar möjligen en orepresentativt oproblematisk dag. Vi vill gärna ha både synpunkter på detta och berättelser från våra läsare.

Historiskt har vi också försökt titta på golvläggarens arbetsförutsättningar. Detta genom att ett antal golventreprenörer här berättar om hur de upplever att byggarbetsplatserna förändrats.

Men ett av branschens största problem är kanske ändå bristen på utbildade golvläggare. Kan de nya branschskolorna lösa det problemet? Och vad gör Sveriges Byggindustrier som ju ändå har huvudansvaret för arbetet med byggbranschens kompetensförsörjning?

INNEHÅLL Golv till Tak #2-2018

  • En dag på jobbet
  • Trängsel och tidspress
  • Start för branschskola i höst
  • Vad gör BI för kompetensförsörjningen?
  • Keramikspaning hos Konradssons
  • "Go trængsel" ...
  • Inte bara mässan
  • Fallet med fallet i Karolinskas badrum
  • Ny undersökning om kvartsdamm i golvavjämning

Hela årgång 2018

Golv till Tak #8-2018

Läs

Golv till Tak #7-2018

Läs

Golv till Tak #6-2018

Läs

Golv till Tak #5-2018

Läs

Golv till Tak #4-2018

Läs

Golv till Tak #3-2018

Läs

Golv till Tak #2-2018

Läs

Golv till Tak #1-2018

Läs