Golv till Tak #6-2018

Tidningen har tema Byggkeramik och våtrum och behandlar teknik och produktutveckling samt presenterar en rad intressanta projektexempel.

I den här tidningen tar vi upp intressanta och aktuella frågor när det gäller arbete med byggkeramik och våtrum. Till exempel hur man funnit ett flexibelt och effektivt arbetssätt för plattsättning på Ekenhuset och därmed sparar tid och pengar. Sämre gick det för Cbots ambitiösa försök att effektivisera genom att sätta en plattsättningsrobot på marknaden – vi följer upp hur det hela utvecklade sig. Vidare ger vi en beskrivning av hur vattenfelsbrytare kan minska vattenskadorna i kök – där största antalet vattenskador nu rapporteras.

Här finns även reportage från ett antal aktuella keramikprojekt: restaurangerna Baked & Grilled och Sumo Sushi på shoppingcentret C4 i Kristianstad, poolområdet i Sankt Jörgen Park i Göteborg och Pallashuset i Borås.

INNEHÅLL Golv till Tak #6-2018

  • Konradssons firar
  • Vattenfelsbrytare: "Win-win för alla"
  • Ännu ingen fungerande robot
  • Plattsättning enligt Lean
  • Stressig kakelsättning inför handelsplatsinvigning
  • "Man måste vara lite tålmodig ibland"
  • Lugn textil och väl utförd keramik
  • Intensifierat arbete för cirkulära flöden
  • Kunskapsbrist hos beställare

Hela årgång 2018

Golv till Tak #8-2018

Läs

Golv till Tak #7-2018

Läs

Golv till Tak #6-2018

Läs

Golv till Tak #5-2018

Läs

Golv till Tak #4-2018

Läs

Golv till Tak #3-2018

Läs

Golv till Tak #2-2018

Läs

Golv till Tak #1-2018

Läs