Golv till Tak #1-2022

Den här numret av Golv till Tak tar upp för branschen aktuella frågor på det ständigt aktuella temat betong och fukt – forskningsläget och diskussionen om RF-gränser vid limning samt även cementkrisen.

Jakten på kunskap om hur dagens betong fungerar tillsammans med lim och golvbeläggningar går vidare. SBUF-projektet 13560, Framtidens golvsystem med modern, tät betong har slutrapporterats. Fortsättningsprojekt följer och en rad frågor återstår att besvara. Tills vi har svar på dem håller Golvbranschen fast vid gällande krav på RF-nivåer. Vi ska inte ta onödiga risker, det har teknikhistorien lärt oss.

Samtidigt försöker naturligtvis alla leverantörer skapa och erbjuda lösningar på de problem den långsamtorkande betongen ger. Det är självklart bra med produktutveckling, men det är inte entreprenörerna som ska ta riskerna i de fallen.

Cementkrisen är något som påverkar, eller på något sätt kommer att påverka, alla inom branschen. Vi bevakar utvecklingen och ger här i tidningen en aktuell lägesrapport.

INNEHÅLL Golv till Tak #1-2022

  • Projektet är avslutat – men fortsätter
  • Betong och fukt i praktiken: Hur löser vi det idag?
  • Limma vid 95 procent RF?
  • Cementkarusellen snurrar vidare
  • Ny bostadsminister: Vad gör man på nio månader?
  • Fukt – en tillbakablick
  • Finns det genvägar? Det blir inte GVK för att man kopierar kontrollerna
  • Regionen har ordet: "Det måste bli bättre ordning"
  • Nej, inte nu igen ...

Hela årgång 2022

Golv till Tak #8 - 2022

Läs

Golv till Tak #7 - 2022

Läs

Golv till Tak #6 - 2022

Läs

Golv till Tak #5 - 2022

Läs

Golv till Tak #4 - 2022

Läs

Golv till Tak #3 - 2022

Läs

Golv till Tak #2-2022

Läs

Golv till Tak #1-2022

Läs