Golv till Tak #8 - 2022

I den här tidningen tar vi upp många aktuella, och ibland ständigt aktuella, aspekter på GVKs verksamhet och naturligtvis även mycket konkreta frågor av intresse för GVK-företagen. Hållbarhet, i form av återvinning och återbruk, har vi också en del att berätta om liksom den ständigt pågående tekniska utvecklingen med nya produkter och så vidare.

Det här extratjocka numret av Golv till Tak har till stor del GVK-relaterat innehåll. Vi får synpunkter på GVKs betydelse och verksamhet från flera håll – entreprenörens, kontrollantens och forskarens. Vi beskriver också för- och egenkontrollens betydelse ur olika aspekter och får även ta del av GVKs statistik på det området. Tekniska frågor tar vi naturligtvis också upp, som hur man mäter golvlutning, vad som gäller för dörröppning i våtutrymme och så vidare.

Så har vi en hel del keramik att visa, dels den stora nya badanläggningen i Kristianstad, dels vad för trender som kunde utläsas på den nyligen avhållna Cersaie-mässan i Bologna.

Vi har också en avdelning med återvinnings- och återbruksexempel. Och noterar att beställare som bland annat bostadsbolag visar allt större intresse för både återvinning och återbruk. Och mycket mera, för det ryms mycket i detta nummer.

INNEHÅLL Golv till Tak #8 - 2022

 • Kontrollerna har gjort skillnad
 • "Förändringar kommer att ske"
 • "Förkontrollen är nyckeln"
 • Kvalitetsfokus
 • Badriket – en nyhet i Kristianstads vattenrike
 • Från lätta pasteller till full färgprakt
 • Dörröppning i våtutrymme
 • Modernt sekelskifte
 • Handbok Byggkeramik – nyheter i innehållet
 • Avvikelse-statistik
 • Hur ska golvlutning mätas?
 • Gör det enklare att visa sin GVK-auktorisation
 • Retur och återbruk – en ökande marknad med många möjligheter
 • Renovering genom återbruk – ett populärt alternativ
 • Bosch Säkerhetsindex 2022 – som förra året
 • Klimatförbättrad betong
 • Mattan väger 596 kilo!
 • Konsolideringen fortsätter – viktigt att tänka på som företagare
 • Linoleumkartellen

Hela årgång 2022

Golv till Tak #8 - 2022

Läs

Golv till Tak #7 - 2022

Läs

Golv till Tak #6 - 2022

Läs

Golv till Tak #5 - 2022

Läs

Golv till Tak #4 - 2022

Läs

Golv till Tak #3 - 2022

Läs

Golv till Tak #2-2022

Läs

Golv till Tak #1-2022

Läs