Golv till Tak #2-2022

I det här numret sätter vi fokus på rekryteringssituationen samt på utvecklingen när det gäller arbetsskador inom branschen.

Det är svårt att hitta kompetent personal för golvföretagen, det visar Golvbranschens färska undersökning om rekryteringsbehovet. Det är överhuvudtaget svårt att hitta yrkeskunniga personer, inom nästan alla områden, det visar Svenskt Näringslivs likaså färska undersökning av rekryteringsbehov och rekryteringsmönster.

Det är en hel del förändringar på gång inom utbildningssystemet, som förhoppningsvis så småningom kommer att förbättra situationen. Som högskolebehörighet för att öka attraktiviteten hos yrkesprogrammen, som hänsynstagande till näringslivets behov vid dimensionering av utbildningar. Men engagemang kommer även fortsättningsvis att behövas från företagens sida.

Vi kan dock glädjas åt att de kompetenta golvläggare och plattsättare som finns idag klarar att jobba allt högre upp i åldrarna – det finns en tydlig tendens att belastningsskadorna minskar.

INNEHÅLL Golv till Tak #2-2022

  • Fortsatt svårt med kompetensförsörjningen
  • Det är en generell kompetensbrist
  • Yrkesprogrammen ska ge högskolebehörighet
  • Inga belastningsskador efter mer än 40 år i yrket
  • Belastningsskadorna minskar, men inte olyckorna
  • Regionen har ordet: "Vi vill ha konkurrens på lika villkor"
  • Hur går det med cementen?
  • Debatt: Om Z-vatten

Hela årgång 2022

Golv till Tak #8 - 2022

Läs

Golv till Tak #7 - 2022

Läs

Golv till Tak #6 - 2022

Läs

Golv till Tak #5 - 2022

Läs

Golv till Tak #4 - 2022

Läs

Golv till Tak #3 - 2022

Läs

Golv till Tak #2-2022

Läs

Golv till Tak #1-2022

Läs