Golv till Tak #5 - 2022

Temat för den här tidningen är Akustik, ett tema som alltid skapar stort engagemang. Vi behandlar en rad olika aspekter på akustikgolv och låter bland annat akustiker och leverantörer av akustikgolv komma till tals.

Intresset för akustikgolv och andra lösningar som bidrar till god ljudmiljö bara ökar. Det får vi många vittnesmål om i den här tidningen. Och det är inte konstigt. För medvetenheten om ljudmiljöns betydelse för hälsa och välmående har blivit allt större de senaste åren.

Vi presenterar naturligtvis vår årliga översikt över akustikgolv och akustikunderlägg. Men vi tar också upp ett antal aktuella frågor som rör akustikgolv. En av dem är möjligheterna till återvinning. På det området pågår intressant utvecklingsarbete och det försöker vi här ge en bild av.

INNEHÅLL Golv till Tak #5 - 2022

 • Därför ökar efterfrågan
 • Akustikgolv mitt i prick
 • Akustikgolvslistan
 • Akustikreglerna ändras – och förblir oförändrade
 • Kan man återvinna akustikgolv?
 • Slutrapport väntas i september
 • Borde vara obligatoriskt
 • Regionen har ordet: "Vi måste bli fler"
 • Byta golvmaterial istället?
 • Bör blir ska
 • Slutar kanske i höst

Hela årgång 2022

Golv till Tak #8 - 2022

Läs

Golv till Tak #7 - 2022

Läs

Golv till Tak #6 - 2022

Läs

Golv till Tak #5 - 2022

Läs

Golv till Tak #4 - 2022

Läs

Golv till Tak #3 - 2022

Läs

Golv till Tak #2-2022

Läs

Golv till Tak #1-2022

Läs