Golv till Tak #4 - 2022

Det här numret av Golv till Tak är riktat speciellt till fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Därför tar vi upp frågor som är speciellt aktuella för dem, som utvecklingen när det gäller kontorslokaler efter pandemiåren och möjligheterna att renovera golv. Samt något som kan vara till stor nytta för dem vid upphandling – Auktoriserat Golvföretag.

Det är bara att konstatera – oavsett i vilken ände vi börjar med att granska ett ämne så kokar det till slut ner till att huvudsakligen bli en hållbarhetsfråga. Och så ska det självklart vara. För så viktiga är hållbarhetsfrågorna.

Golvbranschens auktorisationssystem Auktoriserat Golvföretag är inriktat på att ge hållbarhet genom hela värdekedjan. Vi beskriver hur.

Renovering av golv, istället för byte, minskar miljöbelastningen med 75–85 procent! Tankeväckande! Vi berättar vilka möjligheter som finns.

I de nya kontorslösningarna i pandemins spår har självklart också hållbarheten en huvudroll. Flexibilitet och hybridkoncept är visst intressant, men allra mest intressant finns vi spillvirkesgolvet i den nya kontorsbyggnaden Magasin X – som ett exempel på en mycket ambitiös ansträngning att gå mot det cirkulera. Vi berättar och bakgrunden och om kontorstrender generellt.

INNEHÅLL Golv till Tak #4 - 2022

  • Ställ krav på golventreprenaden!
  • Renovering av golvbeläggning: En vinst för kassan och miljön
  • Nya kontorslösningar i pandemins spår
  • Vattenskadeundersökningen för 2021 presenterad: Vattenskaderisken fortsatt störst i kök
  • Hopp i kontraktskedjan
  • Ny konsumentköplag och andra konsumentskyddsregler
  • Regionen har ordet: "För bästa resultat – ta in golvföretagen tidigt!"
  • Nytt i Golv & Våtrumskontroll: Reklamationshantering

Hela årgång 2022

Golv till Tak #8 - 2022

Läs

Golv till Tak #7 - 2022

Läs

Golv till Tak #6 - 2022

Läs

Golv till Tak #5 - 2022

Läs

Golv till Tak #4 - 2022

Läs

Golv till Tak #3 - 2022

Läs

Golv till Tak #2-2022

Läs

Golv till Tak #1-2022

Läs