Golv till Tak #3 - 2022

Det här numret har hållbarhet som tema och då diskuterar vi förstås branschens hållbarhetsarbete ur vissa intressanta och aktuella aspekter.

Att arbeta med hållbarhet inom företagen är en nödvändighet. Utifrån miljökrisens allvar, det egna ansvaret, regelverken, marknadskraven och inte minst företagets fortsatta lönsamhet.

Hittills har fokus i klimat- och miljöarbetet till stor del legat på produktinnehåll, transport och återvinning och de aspekterna kommer naturligtvis att vara viktiga även framåt. Därtill läggs nya, som återbruk vilket får allt större uppmärksamhet inom byggbranschen och som vi granskar i den här tidningen, ur ett golvperspektiv.

En annan stor förändring, som också är kopplad till företagens lönsamhet, pågår inom branschen. En omfattande konsolidering med ett stort antal snabba företagsaffärer. Det har vi också tittat närmare på.

INNEHÅLL Golv till Tak #3 - 2022

  • Hur tänker de kring hållbarhet och golv?
  • Därför måste vi arbeta med hållbarhetsfrågor
  • Klimatberäkningsprojektet: Ett första test
  • Återbruk: Återanvänd golvet!
  • Ord som "miljövänlig" måste förklaras
  • Accelererande konsolidering: Bransch i förändring
  • Regionen har ordet: "Sitt inte med Svarte Petter!"
  • En risk att vara uppmärksam på: Man har ansvar för sina tekniska lösningar
  • Möbelmässan och BAU skjuts fram

Hela årgång 2022

Golv till Tak #8 - 2022

Läs

Golv till Tak #7 - 2022

Läs

Golv till Tak #6 - 2022

Läs

Golv till Tak #5 - 2022

Läs

Golv till Tak #4 - 2022

Läs

Golv till Tak #3 - 2022

Läs

Golv till Tak #2-2022

Läs

Golv till Tak #1-2022

Läs

Annonser