Golv till Tak #1-2009

Golv till Tak nummer 1 2009 granskar miljöer med särskilda krav på slitage, säkerhet och hygien och vilka överväganden som finns med vid upphandlingen. Vidare har Golv till Tak varit på de stora golvmässorna Domotex och BAU. Det nya ROT-avdraget redogörs och

I många miljöer ställs stora, och speciella, krav på golven. Det kan gälla slitage, säkerhet, hygien eller något annat. Ofta handlar det om offentliga lokaler där många ska vara med och ha synpunkter. Och det är inte alla synpunkter som framförs som grundar sig på några djupare kunskaper om golvmaterial. Vi har försökt titta på de överväganden som ligger bakom golvvalen vid tre pågående projekt av det här slaget: ett sjukhus (sid 3), en idrottsanläggning (sid 7) och en under visningsbyggnad (sid 11). Projekt som också är intressanta ur många andra aspekter.

De stora golvmässorna, Domotex och BAU, har nyligen hållits med sedvanliga produkt lanseringar varav ett urval presenteras med start på sid 12. Många produktnyheter blir det även i nästa nummer av Golv till Tak, för tätt efter de stora tyska mässorna följer Möbelmässan i Stockholm där Sverigelanseringar ofta görs.

Konjunkturens utveckling och sammanhängande ekonomiska frågor kommer vi självklart att bevaka under våren. I det här numret har vi tittat på ROT-avdraget. Golv branschens jurist, Johan Aspelin, redogör på sid 27 för hur det hela ska fungera så långt det hittills är känt. I övrigt kommer fokus i nästa nummer att ligga på kommersiella lokaler - butiker och köpcentra men även hotell och restauranger.

INNEHÅLL Golv till Tak #1-2009

  • FOKUS PÅ GÅKOMFORT OCH RULLMOTSTÅND
  • GAMLA ULLEVI ÄR NYARE ÄN NYA ULLEVI
  • ETT SMÖRGÅSBORD - AV GOLVPRODUKTER
  • TYSKA MÄSSOR INLEDER GOLVÅRET
  • VAR SKA JAG PLACERA RÖRET?
  • SVART SOM SYNDEN - OCH PRÄKTIG SOM VANLIG LINOLEUM
  • INTENSIV PRODUKTUTVECKLING PÅGÅR
  • NOTERAT
  • GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN
  • BENNY

Hela årgång 2009

Golv till Tak #8-2009

Läs

Golv till Tak #7-2009

Läs

Golv till Tak #6-2009

Läs

Golv till Tak #5-2009

Läs

Golv till Tak #4-2009

Läs

Golv till Tak #3-2009

Läs

Golv till Tak #2-2009

Läs

Golv till Tak #1-2009

Läs