Golv till Tak #1 - 2023

Temat för det här numret är Golvföretaget. Vi tar upp frågor som är mycket aktuella som de utmaningar konjunkturläget skapar, sådana som är ständigt aktuella som rekryteringssituationen plus en del mer praktiska frågor.

Det nya året präglas framförallt av osäkerhet. Och därmed oro för hur framtiden kommer att se ut. Lågkonjunktur. Inflation. Krig. Och så vidare.

För golvbranschen gäller kanske oron främst uppdragsvolymerna under årets andra halva och framåt från det. Vi har frågat både konjunkturbedömare och golventreprenörer om vad de kan skönja i sina siffror.

Oavsett lågkonjunktur är rekryteringsfrågan ständigt aktuell och långsiktigt en stor utmaning. Även i den frågan har vi hämtat in upplevelser av nuläget.

Hjälmfrågan är också ett återkommande diskussionsämne. Här får vi kloka tips om hur den bäst hanteras.

Så har det, som alltid i början av året, varit stor internationella golvmässor i Tyskland. Vi rapporterar självklart vad som fanns att se.

INNEHÅLL Golv till Tak #1 - 2023

  • Viss oro för andra halvåret
  • Rekryteringsbehov och rekryteringsmöjligheter – hur ser det ut idag?
  • Det går att slippa hjälm
  • Branschens snabbväxare
  • "Märkligt att ingen gjort det tidigare"
  • Mäss-säsong
  • Linoleumkartellen
  • GBR-anslutning – varför och hur?
  • Gå samman för branschskolan!

Hela årgång 2023

Golv till tak #8 - 2023

Läs

Golv till Tak #7 - 2023

Läs

Golv till Tak #6 - 2023

Läs

Golv till Tak #5 - 2023

Läs

Golv till Tak #4 - 2023

Läs

Golv till Tak #3 -2023

Läs

Golv till Tak #2 - 2023

Läs

Golv till Tak #1 - 2023

Läs