Golv till Tak #7 - 2023

Inför det här numret har vi försökt ta reda på vad arkitekter har för önskemål gentemot golvbranschen. Och flera synpunkter av det slaget framförs också i tidningen. Liksom motsvarande synpunkter från företrädare för golvbranschen, gentemot arkitekter.

Arkitekter väcker golvbranschens intresse. Både golvleverantörer och golventreprenörer vill nå fram till arkitekter och framföra sina budskap om golvkonstruktioner, golvmaterial och vad som ibland kan skapa problem vid arbetsutförandet. Det framgår tydligt av en del texter i den här tidningen.

Vi hoppas att golvbranschen även väcker arkitekternas intresse. I denna tidning redogör vi för golvbranschens samordnade klimatarbete. Noggranna beräkningar har gjorts. Och för både leverantörer och entreprenörer står transporter för en väsentlig del av utsläppen. Men de allra största utsläppen härrör från råvarorna. Att veta detta är ett bra utgångsläge för golvbranschens fortsatta klimatarbete. Som innebär en konkret handlingsplan med inriktning nettonollutsläpp 2045.

Några små, förhoppningsvis roliga och inspirerande exempel, har vi också att bjuda på. Som målning av trägolv istället för utbyte. Som spännande "grafittimattor". Med mera.

INNEHÅLL Golv till Tak #7 - 2023

 • Långlivade kollektioner efterfrågas
 • Långsiktighet, även på kort sikt
 • Utrymme för förbättring
 • Golvbranschens klimatarbete anpassas till kommande krav
 • Grafittimattor?
 • "Golvet skapar energi"
 • Butikskoncept för barnkläder
 • Höga akustikkrav när varuhus blir campus
 • Trägolv "over there"
 • "Samarbete är Golvbranschens ryggrad"
 • Efter branschskolan – vad händer?
 • En "vanlig" mässvår
 • Pallman lanserar ny golvolja, gjord på hampa
 • Bred nedgång
 • Sverigebilden?
 • Stockholmsmässan läggs ner
 • Regionen har ordet: Vill ha tätare dialog med arkitekter
 • Ny ordförande i Tekniska Kommittén

Hela årgång 2023

Golv till tak #8 - 2023

Läs

Golv till Tak #7 - 2023

Läs

Golv till Tak #6 - 2023

Läs

Golv till Tak #5 - 2023

Läs

Golv till Tak #4 - 2023

Läs

Golv till Tak #3 -2023

Läs

Golv till Tak #2 - 2023

Läs

Golv till Tak #1 - 2023

Läs