Golv till Tak #3 -2023

Det här numret av Golv till Tak har tema Hållbarhet och vi fokuserar framförallt på branschens klimatarbete. Golvbranschens, GBRs, första steg i färdplanen, ansträngningarna bland branschens företag att erbjuda sina kunder innovativa och hållbara tjänster samt den teknikutveckling som leder vidare mot fler hållbara alternativ.

Kompassen är inställd på noll – det vill säga noll i koldioxidutsläpp – 2045. För Sverige, för byggbranschen och för golvbranschen. Golvbranschen, GBR, arbetar intensivt med att nå dit och följer bygg- och anläggningssektorns färdplan inom Fossilfritt Sverige. Nu är en mycket ambitiös kartläggning, på vetenskaplig grund, gjord för Golvbranschens del och utifrån den kan det praktiska arbetet fortsätta på effektivast möjliga sätt.

Företagen inom branschen gör stora insatser. Med återbruksservice, återvinning och produktutveckling. Många sådana exempel finns att läsa om i det här numret av Golv till Tak.

Även den tekniska utvecklingen går framåt och skapar nya, bättre förutsättningar för företagens insatser. Spännande är de ökade möjligheter att återvinna plast som kommer inom en nära framtid och som ges av utbyggnaden av stora anläggningar för kemisk återvinning. Snart kan kanske all plast återvinnas!

INNEHÅLL Golv till Tak #3 -2023

  • 220 miljoner kilo koldioxid
  • Nu kommer kemisk återvinning
  • "Återvinning är bra, återbruk är bättre"
  • Bra för alla med kretsloppsmärkning
  • Återbruk med färg – kasserade textilplattor får nytt liv
  • 1970-talet i retur – fast med en klimattwist
  • Butiksbesöket ska vara en upplevelse
  • Ambitiös återbruksstrategi
  • Håll koll på indexregleringen!

Hela årgång 2023

Golv till tak #8 - 2023

Läs

Golv till Tak #7 - 2023

Läs

Golv till Tak #6 - 2023

Läs

Golv till Tak #5 - 2023

Läs

Golv till Tak #4 - 2023

Läs

Golv till Tak #3 -2023

Läs

Golv till Tak #2 - 2023

Läs

Golv till Tak #1 - 2023

Läs