Golv till tak #8 - 2023

I det här numrets speciella GVK-del tar vi upp många aktuella, och ibland ständigt aktuella, aspekter på GVKs verksamhet och naturligtvis även mycket konkreta frågor av intresse för GVK-företagen. Tidningens andra del har tema Återvinning och återbruk och här finns åtskilliga exempel på hur man kan arbeta med det.

Att GVK har varit, och är, till stor nytta när det gäller att minska risken för vatten­skador i våtrum – det vet vi. Ändå kan vi behöva påminnas om hur väl genomtänkt upplägget är och hur viktiga de ingående delarna är. Branschregler, utbild­ning, kontroller …. Sådana påminnelser får vi gott om här, från olika håll. Från beställare, från kontrollanter, från GVK-företagen själva. Och så berättar vi en del om den ständigt pågående vidareutvecklingen, till exempel av den uppskattade appen Golv- & Våtrumskontroll.

Därutöver handlar en stor del av tidningen om återvinning och återbruk. Vi har en rad intressanta projekt att presentera, och ganska så olika sådana. Renovering av vinylgolv, återbruk av textilplattor, återvinning av spill från trägolvstillverkning och så vidare. Samt utveckling av produkter som framåt kan öka möjligheterna att återvinna och återbruka väsentligt, till exempel helt nya typer av limmer.

INNEHÅLL Golv till tak #8 - 2023

 • GBR öppnar dörrar för GVK
 • Vilka står bakom GVK?
 • Kontrollerna gör nytta – på flera sätt
 • Varför ska våtrumsanmälan in i tid?
 • Ständig digital utveckling
 • Nya funktioner i Golv- & Våtrumskontroll
 • Fokus på golvbrunnen
 • Blocks – för elgenomföringar i våtrum
 • Mycket färg och flera färger tillsammans
 • Svar på frekventa frågor
 • Vad händer med golven när man river ett hus?
 • Restvärde i gamla golv
 • Ska det vara så svårt att ta vara på golven?
 • Ny limlösning kan öka återvinning och återbruk
 • "Många fler golv borde renoveras"
 • Läggarna fick fördela plattorna
 • Annorlunda återvinning av trägolvsspill
 • Först med att beräkna Scope 3
 • Sänker koldioxidutsläppen med bioattribuerad vinyl
 • Kretsloppsmärkt – då är saken klar
 • Engagerad branschprofil med hjärtat i Norrland
 • Regionen har ordet: Pengar att tjäna på återvinning
 • Nytt vinylgolv från Tarkett med 50 procent lägre klimatavtryck
 • GAGG möter utmaningar
 • Hur stor blir mässan?
 • Återbruk av natursten
 • Sveriges bästa unga golvläggare sökes
 • Nytt informationsblad om lim
 • Bosch Säkerhetsindex 2023: Något sämre än förra året

Hela årgång 2023

Golv till tak #8 - 2023

Läs

Golv till Tak #7 - 2023

Läs

Golv till Tak #6 - 2023

Läs

Golv till Tak #5 - 2023

Läs

Golv till Tak #4 - 2023

Läs

Golv till Tak #3 -2023

Läs

Golv till Tak #2 - 2023

Läs

Golv till Tak #1 - 2023

Läs