Golv till Tak #5 - 2023
Golv till Tak #5 - 2023 har skickats ut till samtliga prenumeranter. Utgåvan blir tillgänglig här en månad efter publiceringsdatum. Om du är prenumerant kan du läsa den här redan nu.
5 eller 6-siffrig kod tryckt på tidningens baksida.

Golv till Tak #5 - 2023

Det här numret av Golv till Tak har tema Akustik – ett ständigt lika aktuellt ämne.

I den här tidningen presenteras vår årliga översikt över akustikgolv och akustikunderlägg. I år har vi även tagit med akustikunderlägg för keramiska golvbeläggningar.

Vi får vidare ta del av synpunkter och erfarenheter från ett antal personer som bidrar till arbetet med att åstadkomma goda ljudmiljöer. Hur ser det ut ur arkitektens, akustikerns respektive golvleverantörens perspektiv?

I småhus verkar det inte vara alls lika viktigt med god ljudmiljö som i andra hus. Varför då? Vi har försökt ta reda på det. Läs vad småhustillverkare säger om saken.

Andra aktuella frågor tar vi naturligtvis också upp. Som faran med isocyanater. Som varför det blivit så vanligt med omfördelningsberäkningar. Och mycket annat.

INNEHÅLL Golv till Tak #5 - 2023

  • Bra ljudmiljö alltmer angeläget
  • Fabriksbyggd villa – det låter väl bra?
  • Akustikgolvslistan
  • Ändrade ljudkrav för bland annat skolor
  • Så hanterar vi utmaningarna som underentreprenörer
  • Isocyanater – en osynlig fara inom golvbranschen
  • Viktigt att veta om omfördelningsberäkningar
  • Han håller klubban i ett fast grepp
  • Regionen har ordet: Rolig bransch med gott driv
  • Uzin Utz är ny medlem i Golvbranschen

Hela årgång 2023

Golv till Tak #5 - 2023

Läs

Golv till Tak #4 - 2023

Läs

Golv till Tak #3 -2023

Läs

Golv till Tak #2 - 2023

Läs

Golv till Tak #1 - 2023

Läs
Golv till Tak #5 - 2023 har skickats ut till samtliga prenumeranter. Utgåvan blir tillgänglig här en månad efter publiceringsdatum. Om du är prenumerant kan du läsa den här redan nu.
5 eller 6-siffrig kod tryckt på tidningens baksida.

Annonser