Golv till Tak #4 - 2023

Det här numret av Golv till Tak är riktat speciellt till fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Därför tar vi upp frågor som är speciellt angelägna för dem, bland annat kravställan, kontroll och uppföljning vid upphandling. Samt något som kan vara till stor nytta vid upphandling av golvtjänster – Auktoriserat Golvföretag.

Att ställa relevanta krav i en upphandling är viktigt, men lika viktigt är att kontrollera och följa upp. Ett fastighetsbolag som arbetar mycket ambitiöst och genomtänkt med sina upphandlingar är Lejonfastigheter i Linköping. Läs i den här tidningen om hur de arbetar och hur de tänker.

När man vill jobba så ambitiöst med upphandling som Lejonfastigheter gör, finns ett verktyg som förenklar avsevärt för upphandlaren, det vill säga när det gäller golv, och det är Auktoriserat Golvföretag. Den auktorisationen kan sägas var ett färdigt paket med de viktiga kraven uppfyllda, redan kontrollerat och tredjepartsgranskat.

Det är lätt att hitta auktoriserade golvföretag, de finns i hela landet. I den här tidningen har vi en lista.

Men det finns också mycket annat läsvärt i denna tidning. Läs en redogörelse för hur avjämningsmassa utvecklas mot att ge allt mindre klimatavtryck. Eller om hur stora fördelar det ger att renovera golv istället för att byta ut dem – ur klimatsynvinkel och ekonomiskt. Eller om fördelarna med att ha kretsloppsmärkt, när golven ändå till slut blir utslitna.

INNEHÅLL Golv till Tak #4 - 2023

  • Tar sitt ansvar på allvar
  • Kraftfullt verktyg för upphandlare
  • Det finns auktoriserade golventreprenadföretag över hela landet
  • Bra för klimatet, och för ekonomin
  • Cirkulär märkning av golvmaterial
  • Klimatbelastningen minskar snabbt
  • "Under takåsarna i Paris"
  • Regionen har ordet: Branschorganisationen – spindeln i nätet
  • GVK förtydligar: Genomföringar för el
  • Utbildningssamverkan i Uddevalla

Hela årgång 2023

Golv till tak #8 - 2023

Läs

Golv till Tak #7 - 2023

Läs

Golv till Tak #6 - 2023

Läs

Golv till Tak #5 - 2023

Läs

Golv till Tak #4 - 2023

Läs

Golv till Tak #3 -2023

Läs

Golv till Tak #2 - 2023

Läs

Golv till Tak #1 - 2023

Läs