Golv till Tak #1-2020

Den här tidningen har tema Betong och fukt och presenterar kunskapsläge, pågående forskning och förväntad utveckling framåt.

Vi vet ännu inte tillräckligt om dagens täta betong. Därför pågår en rad forskningsprojekt för att öka kunskapen och hjälpa oss att hantera de problem den moderna betongen för med sig. Golvbranschen, GBR, medverkar i flera av projekten. Läs i tidningen om de projekten och vad som kommit ut av dem i dagsläget!

Omfördelningsberäkningar som görs av fuktkonsulter har blivit allt vanligare, och den utvecklingen kan väntas fortsätta. Här presenteras vad det innebär och vilken nytta man kan ha av beräkningarna. Även här finns forskningsprojekt som redogörs för.

Avjämningsmassans fuktbuffrande förmåga är ytterligare något som kommit i fokus på senare tid. Forskningsprojekt pågår för att skaffa mer kunskap om hur avjämningsmassan fungerar i det avseendet samtidigt som det också pågår ett projekt för att integrera fuktmätning i avjämningsmassa i RBK-systemet. Läs även om detta i tidningen!

Betongindustrin är mycket starkt pressad att minska den stora klimatpåverkan som kommer från cementen. Utifrån detta kan vi vänta oss fortsatta förändringar av betongens sammansättning framåt. Golv till Tak har talat med synnerligen initierade personer när det gäller den frågan. Läs intervjun!

INNEHÅLL Golv till Tak #1-2020

  • Jakten på kunskap går vidare ...
  • Omfördelningsberäkningar görs allt oftare
  • Fungerar avjämningsmassa som fuktbuffert?
  • Fuktmätning i golvavjämning kommer in i RBK-systemet
  • Ska förutsäga hur helheten fungerar
  • Vad kommer att hända med betongen sedan?
  • Ännu ett auktoriserat leverantörsföretag: Welin & Co
  • Domotex: Textil, trä, verktyg och ytbehandling
  • Förrätt och efterrätt till Domotex
  • Är allt väl nu, med nya kort?

Hela årgång 2020

Golv till Tak #8 - 2020

Läs

Golv till Tak #7-2020

Läs

Golv till Tak #6-2020

Läs

Golv till Tak #5–2020

Läs

Golv till Tak #4-2020

Läs

Golv till Tak #3-2020

Läs

Golv till Tak #2-2020

Läs

Golv till Tak #1-2020

Läs