Golv till Tak #5–2020

Denna tidning har till stor del akustikrelaterat innehåll, men även mycket annan läsning finns – om branschens klimatarbete, om bransch- och produktnyheter ...

I det här numret presenteras Golv till Taks årliga översikt över akustikgolv och -underlägg på den svenska markanden. Det är tydligt att den är efterfrågad, och det hänger naturligtvis ihop med att akustikgolv blivit något av en självklarhet i många byggnader. Vidare presenteras ett projekt som är intressant ur akustiksynvinkel – nya Källdalsskolan i Uddevalla där man bland annat valt att sätta textilgolv i paneler på väggarna för att dämpa ljudet.

Klimatfrågan är ständigt aktuell, i samhället och helhet och inom golvbranschen. Golvbranschen har nu fastlagt en egen klimatvision och arbetar vidare med en preciserad färdplan. Vi har intervjuat ordföranden i Golvbranschens Hållbarhetskommitté om hur det arbetet går till och vad vi kan vänta oss av det.

 

INNEHÅLL Golv till Tak #5–2020

  • Efter klimatvision blir det färdplan
  • Källdalsskolan i Uddevalla: Lekfullt med genomtänkta akustiklösningar
  • Marknadsöversikt akustikgolv: Inte längre ett tillval – akustikgolv blir mer och mer ett standardval
  • Allt fler och allt högre trähus
  • Antikvariatsfynd: Parkettläggarna
  • Per Andersson: Ny som GFF-ordförande
  • Höstnyheter
  • Ny Tarkettchef: Niclas Wullt

Hela årgång 2020

Golv till Tak #8 - 2020

Läs

Golv till Tak #7-2020

Läs

Golv till Tak #6-2020

Läs

Golv till Tak #5–2020

Läs

Golv till Tak #4-2020

Läs

Golv till Tak #3-2020

Läs

Golv till Tak #2-2020

Läs

Golv till Tak #1-2020

Läs