Golv till Tak #2-2020

Det här numret av Golv till Tak handlar till stor del om branschens rekryteringsproblem och möjliga lösningar på dem.

Mitt ibland problemen med rekrytering och utbildning inom branschen, går det ändå att se ljuspunkter.

En ljuspunkt är att branschskolan nu drar igång. Det ger möjlighet för intresserade ungdomar i hela landet att gå gymnasieskolan med golvinriktning även om den utbildningen saknas på hemorten. Nu är det ännu en försöksverksamhet med begränsningar när det gäller pengar och därmed också när det gäller antal elever. Men har Golvbranschen och Byggföretagen med gemensamma krafter lyckats driva fram det här, kan vi säkert också driva fram en fortsättning och utvidgning – om hela branschen hjälper till så att det hela fungerar väl. I det här numret av tidningen kan du läsa ett reportage om uppstarten av branschskolan på Bräckegymnasiet i Göteborg.

En annan ljuspunkt är ett ökande intresse att komma in i branschen som vuxenlärling, inte minst från nyanlända. Och att flera företag kunnat fylla sina akuta personalbehov den vägen. Här i tidningen visar vi upp ett exempel, läs det reportaget!

INNEHÅLL Golv till Tak #2-2020

  • Engagemang krävs för ett lyckat resultat!
  • I startgroparna
  • "Jag kan sakna att lägga golv"
  • "Det har jag inte ångrat en sekund"
  • "Lyckan hos nyanlända som får jobb ger oss stor glädje"
  • Nu kan trucken göra lyftet
  • Golvbranschens mötesplats
  • Euroshop – butiksgolv i massor

Hela årgång 2020

Golv till Tak #8 - 2020

Läs

Golv till Tak #7-2020

Läs

Golv till Tak #6-2020

Läs

Golv till Tak #5–2020

Läs

Golv till Tak #4-2020

Läs

Golv till Tak #3-2020

Läs

Golv till Tak #2-2020

Läs

Golv till Tak #1-2020

Läs