Golv till Tak #4-2020

Det här numret av Golv till Tak är riktat speciellt till fastighetsägare och -förvaltare. Vi tar upp frågor som är intressanta ur hållbarhetssynvinkel och ur ekonomisk synvinkel. Och rapporterar naturligtvis också om effekterna av coronakrisen.

I alla sammanhang är det enda rimliga att tänka och handla utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det gäller till och med för coronakrisen. Som vi presenterar erfarenheter av här i tidningen.

I det här numret tittar vi annars ganska så ingående på hållbarhetsaspekten golvåtervinning och hur återvinningen utvecklas och fungerar allt bättre. Glädjande! Men mer kan ändå göras.

När man vårdar sina golv väl så att de håller sig fräscha länge och inte behöver bytas ut alltför tidigt, gör man också en hållbarhetsvinst. Vi kan här visa upp ett exempel på klok och hållbar golvvård – av parkettgolven på Nalen i Stockholm.

Den bästa garantin för ett alltigenom hållbart arbetssätt får vi genom Auktoriserat Golvföretag. Ett bland många krav på auktoriserade leverantörer är att göra en riskanalys för sina underleverantörer, så att dessa bland annat erbjuder anständiga arbetsvillkor. Om hur det kan gå till konkret när underleverantörerna befinner sig på andra sidan jordklotet, kan man också läsa om i den här tidningen.

INNEHÅLL Golv till Tak #4-2020

  • Hösten oroar
  • Att ha koll utanför Sveriges gränser
  • Sparar både miljö och råvaror
  • Återvinningssystemet ska vidgas och växa
  • Vad säger – och gör – leverantörerna?
  • Ett exempel på hållbar golvskötsel
  • Kan bidra med mer än utförandet
  • Små förändringar
  • Korkens återkomst?

Hela årgång 2020

Golv till Tak #8 - 2020

Läs

Golv till Tak #7-2020

Läs

Golv till Tak #6-2020

Läs

Golv till Tak #5–2020

Läs

Golv till Tak #4-2020

Läs

Golv till Tak #3-2020

Läs

Golv till Tak #2-2020

Läs

Golv till Tak #1-2020

Läs