Golv till Tak #3-2020

Det här numret har hållbarhet som tema, men coronakrisen som upptar allas tankar sätter självklart sin prägel också på tidningen.

Just nu handlar det mesta om coronakrisen, så även en del av denna tidning. Bland annat har vi ställt ett antal frågor till några leverantörs- och entreprenörsföretag: I vilken utsträckning har krisen påverkat beställningar och leveranser? Hur påverkar den det dagliga arbetet? Hur ser det ut framåt?

Men klimathotet finns ju ändå kvar. Och strävan mot ett hållbart samhälle är lika angelägen som före krisen. Så vi fortsätter också att behandla branschens hållbarhetsfrågor. I det här numret koncentrerar vi oss särskilt på arbetet för fossilfrihet, speciellt när det gäller råvaror till branschens produkter. Vi presenterar också branschens nya hållbarhetskommitté, som ska hjälpa till att rusta golvföretagen för framtidens krav. Med mera.

INNEHÅLL Golv till Tak #3-2020

  • Corona-effekter?
  • Bort från fossilen
  • Vägen dit – till fossilfrihet
  • Fossilfritt för golv från "petrokemisk industri"
  • Corona-reviderad prognos
  • Rustar företagen för framtida krav
  • Hur ser beställarna på hållbarhet och golv?
  • Klimatregister för byggnader
  • Service, service, service
  • Behöver vi bry oss om BIM?

Hela årgång 2020

Golv till Tak #8 - 2020

Läs

Golv till Tak #7-2020

Läs

Golv till Tak #6-2020

Läs

Golv till Tak #5–2020

Läs

Golv till Tak #4-2020

Läs

Golv till Tak #3-2020

Läs

Golv till Tak #2-2020

Läs

Golv till Tak #1-2020

Läs