Golv till Tak #8 - 2020

En stor del av den här tidningen ägnas GVKs branschregler Säkra Våtrum och vilka förändringar av branschreglerna den nya förestående utgåvan medför. Temat är i övrigt inomhusmiljö och hälsosamma miljöer. Och alldeles speciellt tittar vi på kontors-, vård- och skolmiljöer.

Från 1 januari 2021 gäller nya Säkra Våtrum med beteckningen 2021:1. Därför är det naturligtvis mycket intressant för alla inom branschen vilka förändringar den innehåller och vad de innebär.

Här redogör vi för de väsentligaste förändringarna, som att avståndet mellan rör ökas och att en ny metod för tätning kring rör införs. Och alltsammans helt samordnat med Byggkeramikrådets och Säker Vattens branschregler. Viktigt är också att Säkra Våtrum i sig blir tydligare och mer lättillgänglig.

Förutom åt våtrum ägnar vi en inte oväsentlig del av den här tidningen åt funderingar över framtida inomhusmiljöer, efter corona. Hur påverkar pandemierfarenheterna och hur påverkar den av pandemin påskyndade digitaliseringen?

INNEHÅLL Golv till Tak #8 - 2020

 • Säkra Våtrum: Snart här!
 • Säkra Våtrum: Lättare att läsa och förstå
 • Säkra Våtrum: Större avstånd mellan rören
 • Säkra Våtrum: Ny metod för tätning kring rör
 • Ralf Jerad, Byggkeramikrådet: Samordnade branschregler underlättar för alla
 • GVK fortsätter växa
 • GVKs kvalitetskoncept – en trygghet för beställaren
 • Christian Örum, HSB: "Kvalitetskonceptet gör det lätt för oss"
 • Plattsättaren Morgan Johansson: Ett lite speciellt badrum
 • Keramisk konst: Mosaik kan bli sniglar också
 • Nordic Spirit: Ny våtrumskollektion
 • Här hjälper golven till att förhindra smitta
 • Covid-19 påskyndar digitaliseringen
 • Framtidens kontorsmiljö?
 • Golv i vårdmiljö – vilka krav ställs?
 • En nybyggd skola i Kungsbacka
 • Framtidens skolmiljö?
 • GBR Golvåtervinning: Projektuppföljning – viktigt för beställare!
 • Avståndsmarkeringar: Kom inte för nära!
 • Nytt informationsbladLimma trägolv på självtorkande avjämningsmassa?
 • Bräckegymnasiet i Göteborg: Nu startar branschskolan på allvar
 • Basta-dagen: Runt, runt, runt!
 • Avfallslagstiftningen: Sortera mera, och bättre!
 • Senaste beskeden om mässor: Sista paret ut – fler inställda mässor
 • Textilnyheter från Forbo

Hela årgång 2020

Golv till Tak #8 - 2020

Läs

Golv till Tak #7-2020

Läs

Golv till Tak #6-2020

Läs

Golv till Tak #5–2020

Läs

Golv till Tak #4-2020

Läs

Golv till Tak #3-2020

Läs

Golv till Tak #2-2020

Läs

Golv till Tak #1-2020

Läs